Chính sách bảo mật

Dịch vụ cho thuê carnival cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

Hỗ trợ việc đặt xe và cung cấp xe cho Khách hàng;

Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Công ty;

Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng;

Giải quyết các sự vụ và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Website;

Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

Khi khách hàng đăng ký tài khoản Thuexecarnival.vn, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

+ Tên đăng kí, số điện thoại

+ Email, mật khẩu

Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Công ty;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến đặt xe và cung cấp xe.

Trong trường hợp có yêu cầu của Pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu từ Cơ quan Tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chỉ Công ty mới có quyền tiếp cận thông tin Khách hàng, hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YOLOTRIP

Trụ sở chính: 12 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0888.269.039

Email: thuexecarnival2022@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Thuexecarnival.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Thuexecarnival.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Thuexecarnival.vn sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của thành viên trênThuexecarnival.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Thuexecarnival.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Thuexecarnival.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Thuexecarnival.vn.

Ban quản lí  website dịch yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lí không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin đến Ban quản lí Thuexecarnival.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website Thuexecarnival.vn sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại cho Thuexecarnival.vn theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Sàn giao dịch. Bộ phận CSKH của Sàn giao dịch có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý.

Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).

Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Nếu bạn đã chia sẻ dữ liệu cá nhân với Thuexecarnival, bạn có quyền (theo quy định pháp luật hiện hành) gửi các yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn mà Thuexecarnival đang lưu trữ và kiểm soát:

– Yêu cầu truy cập hoặc sửa dữ liệu cá nhân

– Rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân

– Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Bạn có thể gửi yêu cầu qua email cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Thuexecarnival tại địa chỉ email thuexecarnival2022@gmail.com hoặc liên hệ Bộ phận CSKH Thuexecarnival. Thuexecarnival sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép của bạn có thể đồng nghĩa với việc Thuexecarnival sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ đến bạn và Thuexecarnival có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Thuexecarnival.